Sveriges Förenade Filmstudios


Om SFF

Om du vill veta mer om SFF och våra anslutna filmstudior.

Filmlistan

Beställ film, redovisa medlemskort & publik och uppdatera kontakter.

Evenemang

SFF anordnar löpande olika evenemang för sina medlemmar.

Bidrag

Filmstudior kan söka bidrag från SFF för olika satsningar.


De säger att filmerna borde vara mer som livet. Jag tycker livet borde vara mer som filmerna.
— Myrna Loy