Ansvarsförbindelse

För att bli medlem av föreningen Sveriges Förenade Filmstudios (nedan SFF) ska följande ansvarsförbindelse skickas in av ordförande eller annan ledamot av ansökande filmstudios styrelse. Varje ansluten filmstudio skall ha egna stadgar och en styrelse med minst tre personer; ordförande, kassör och sekreterare samt godkänna villkoren nedan.

Filmstudion ska i formuläret nedan godkänna följande:

Filmstudion förbinder sig härmed att följa SFF:s föreskrifter (kan läsas ovan): *
Namn
T. ex. ordförande, kassör, ledamot
Denna information används endast för att styrka kontaktpersonens identitet och rätt att representera Filmstudon och sparas inte.