Redovisa och beställ medlemskort
Nu via Filmlistan!

OBS! Denna information riktar sig till filmstudior som vill beställa och redovisa medlemskort för återförsäljning till sina medlemmar. Enskilda medlemmar köper medlemskort direkt av den lokala filmstudion/filmklubben. Ni hittar kontaktinformation till alla filmstudior anslutna till SFF under Lokala filmstudior.

Från och med 2019 redovisas och beställs medlemskort genom Filmlistan. Anledningen till detta är främst för att göra informationshanteringen säkrare och mer överskådlig för både SFF och den enskilda filmstudion. Nu kommer ni själva kunna se vad ni har beställt och redovisat. Dessutom hoppas vi, genom att flytta redovisningen till Filmlistan, att vi också kan göra det enklare för filmstudiorna när all information och rapportering sker på samma ställe.

Självklart blir det lite omställning när det blir något nytt men vi hoppas att det ska upplevas smidigt.

Länkar och material: