SFF Årsmöte 2018

Den 21 april, 2018 höll SFF sitt årsmöte på Filmhuset i Stockholm och 101 personer närvarade, varav 56 röstberättigade.

Årsmötet leddes av Peter Stade (Visby Filmstudio), mötesordförande, och Astrid Friberg (SFF), mötessekreterare.

De viktigaste punkterna som behandlades var:

  • Arbetsordningen som gäller som kontrakt för inträde i föreningen uppdaterades

  • Medlemsavgiften förblev oförändrad

  • Styrelsen fick två nya ordinarie ledamöter, Pia Widegren (Motala) och Isabelle Felczak (Skärhamn)

  • Styrelsen beviljades ansvarsfrihet

I övrigt presenterades följande:

Dessutom bjöds det förstås på lunch & middag, förhandsvisning av film samt filmprisvinnarens filmval.

Material

SFF Årsmöte 2016

Den 23 april, 2016, höll SFF sitt årsmöte på Filmhuset i Stockholm och närmare 100 person var närvarande.

Årsmötet leddes av Mats Sladö (Åkersberga Filmstudio), mötesordförande, och Eva Lindfors (Landskrona Filmstudio), mötessekreterare. I korthet behandlade årsmötet SFF:s verksamhetsberättelse och beslutade att välja om SFF:s styrelse för ytterligare ett år. Årsmötet bifallde även styrelsens proposition om att höja medlemsavgiften från 16 till 17 kronor från och med höstterminen 2016. Ett syfte är att täcka ökade kostnader för filmhyror.

Utöver detta blev det också ett stort firande av SFF:s trotjänare Astrid Friberg och Kerstin Sundelin som nu går i pension. De fick också SFF:s Filmpris och valde att visa Komedin om oss människor (USA, 1938) som filmprisvinnarens val.

Mårten Blomkvist gjorde en liten resa genom biografens historia med hjälp av material från FIlmarkivet.se och på kvällen förhandsvisades Kungens Hologram.ext