SFF Årsmöte 2017

Den 22 april, 2017, höll SFF sitt årsmöte på Filmhuset i Stockholm och 93 personer närvarade, varav 53 röstberättigade.

Årsmötet leddes av Peter Stade (Visby Filmstudio), mötesordförande, och Eva Lindfors (Landskrona Filmstudio), mötessekreterare.

De viktigaste punkterna som behandlades var:

  • Stadgarna uppdaterades till att följa dagens praxis
  • Arbetsordningen som gäller som kontrakt för inträde i föreningen uppdaterades
  • Medlemsavgiften förblev oförändrad
  • Styrelsen fick ny ordinarie ledamot i Jacob Hansson (Eskilstuna) och ny suppleant i Pia Widegren (Motala)
  • Styrelsen beviljades ansvarsfrihet

I övrigt presenterades följande:

Dessutom presenterade Filmarkivet.se ett reklamfilmspaket för lokal bokning och det bjöds förstås på lunch & middag, förhandsvisning av film samt filmprisvinnarens filmval.