SFF Årsmöte 2018

Den 21 april, 2018 höll SFF sitt årsmöte på Filmhuset i Stockholm och 101 personer närvarade, varav 56 röstberättigade.

Årsmötet leddes av Peter Stade (Visby Filmstudio), mötesordförande, och Astrid Friberg (SFF), mötessekreterare.

De viktigaste punkterna som behandlades var:

  • Arbetsordningen som gäller som kontrakt för inträde i föreningen uppdaterades

  • Medlemsavgiften förblev oförändrad

  • Styrelsen fick två nya ordinarie ledamöter, Pia Widegren (Motala) och Isabelle Felczak (Skärhamn)

  • Styrelsen beviljades ansvarsfrihet

I övrigt presenterades följande:

Dessutom bjöds det förstås på lunch & middag, förhandsvisning av film samt filmprisvinnarens filmval.

Material