SFF Årsmöte 2019

Den 13 april, 2019 höll SFF sitt årsmöte på Filmhuset i Stockholm och 84 personer närvarade, varav 47 röstberättigade.

Årsmötet leddes av Peter Stade (Visby Filmstudio), mötesordförande, och Eva Lindfors (Landskrona filmstudio), mötessekreterare.

De viktigaste punkterna som behandlades var:

  • Paragraf 6 korrigerades för att anpassas till ny praxis med auktoriserade revisorer.

  • Årsmötet beslutade att instifta ett pris för att uppmuntra och uppmärksamma filmstudior. Ett pris till “Årets filmstudio”.

  • Medlemsavgiften förblev oförändrad

  • Styrelsen fick en ny ordinarie ledamot, Tenneh Kjellsson (Gällivare) och Jacob Hansson (Eskilstuna), Martin Voss Schrader (Danderyd) och Pia Widegren (Motala) omvaldes.

  • Styrelsen beviljades ansvarsfrihet

I övrigt presenterades följande:

Dessutom bjöds det förstås på lunch & middag, förhandsvisning av film samt filmprisvinnarens filmval.

Material