2015: Marika Junström

Filmstudiorörelsens Filmpris 2015 har tilldelats Filmrutans redaktör

MARIKA JUNSTRÖM

med motiveringen

”En hängiven redaktör som tillför Filmrutan kvalitet, fördjupning och förnyelse.”

Filmpriset som består av en glasstatyett samt ett stipendium på 10 000 kronor delades ut i samband med SFF:s årsmöte 25 april på Filmhuset i Stockholm.

Marika Junström har, sedan hon 2006 blev Filmrutans redaktör, med stort filmkunnande, sitt breda kontaktnät och erfarenhet från nära fyrtio år som anställd på Svenska Filminstitutet, lyft Filmrutans innehåll och layout. Vilket också genererat ett ökat ekonomiskt stöd från Kulturrådet.

Hennes förmåga att engagera såväl nyare som äldre skribenter, har givit Filmrutans innehåll både spänst och bredd. Genom notiser, artiklar och essäer genomlyses filmens betydelse och utveckling som konstart på ett aktuellt, nyfiket och djuplodande sätt. Genom Marika Junströms redaktörskap har Filmrutan också blivit en garant för att filmkonsten sätts in i ett nödvändigt historiskt sammanhang.