2019: FLM

SFFs filmpris gick i år till filmtidskriften FLM och dess chefredaktör Jacob Lundström.

Juryns motivering: 
"En grundläggande uppgift för Sveriges Förenade Filmstudios är att sprida kunskap om filmen som konstform, om dess utveckling och om filmens roll i samhället. Det är ett ansvar vi delar med många andra, och här har filmtidskrifterna en viktig roll att spela. Genom sin inriktning på samtidsfilm, filmens roll i samhällsdebatten och nya visningsarenor för film är filmtidskriften FLM en viktig och engagerad röst, och ett värdefullt komplement till filmstudiorörelsens tidskrift Filmrutan. För sin nyfikenhet, sin experimentlusta och sin förmåga att överraska läsarna tilldelas FLM SFF:s filmpris 2019.

Priset består av en glasstatyett samt ett stipendium på 10 000 kronor.

Jacob Lundström valde att visa Paraplyerna i Cherbourg som sin prisvinnarfilm. (Självklart på 35 mm!)

JACOB_LUNDSTRÖM_FLM.jpg