Starta filmstudio

Här hittar Du information om hur man startar och bedriver en filmstudio.

Styrelse & stadgar

Varje filmstudio skall ha egna stadgar och en styrelse med minst tre personer; ordförande, kassör och sekreterare. Filmstudions namn bör vara detsamma som ortens, t.ex. Trollhättans Filmstudio, Ådalens Filmstudio.

Ansvarsförbindelse

Varje filmstudio som blir medlem i SFF måste skriva under en ansvarsförbindelse där ni godkänner SFF:s stadgar och arbetsordning.

Filmer

Filmstudion beställer filmer genom SFF som förmedlar filmer från i stort sett alla Sveriges distributörer. Ni läser mer om tillgång på filmer och hur ni bokar via SFF:s bokningssystem Filmlistan. Filmerna finns i olika format och filmbokningen anpassas efter de möjligheter som finns i den biograf eller visningslokal ni har att tillgå. 

Medlemsavgift till SFF

Filmstudion betalar en avgift till SFF som fastställs av årsmötet. Den beräknas genom: medlemsavgift x antalet filmer x antalet sålda medlemskort. Filmstudion redovisar antalet sålda medlemskort två gånger per termin till SFF. En ny filmstudio faktureras inte förrän deras andra termin. 

Medlemskort

Filmstudion skall använda SFF:s medlemskort. De beställs kostnadsfritt från SFF. Det går inte att lösa biljett till enstaka föreställning utan ni säljer medlemskort för en höst- eller vårtermin. Terminspriset bestämmer varje filmstudio lokalt.

Verksamhetstips

SFF har samlat en rad verksamhetstips som inspiration för er verksamhet. SFF bjuder även in representanter för filmstudior till regionala träffar för att sprida information och ge möjlighet till att inspireras av varandra.

Kostnader

  • Lokala filmstudion betalar: biografhyra, maskinistlön, marknadsföring, eventuella returfrakter och andra lokala kostnader.

  • SFF betalar: filmhyra, filmfrakten till filmstudion, prenumeration för tre exemplar per filmstudio av SFF:s tidskrift Filmrutan.

  • SFF erbjuder möjlighet att söka bidrag för olika satsningar.