Räkna publik

När du ser en film på biografrepertoaren innebär detta att ditt besök hamnar i den s.k. besöksstatistiken. Numera ska även filmstudiobesöken rapporteras till den nationella statistiken. Därför måste den lokala filmstudion räkna publiken i samband med en filmstudioföreställning. 

Lämpligen avdelas detta uppdrag till en styrelsemedlem som får ansvar för räknandet och att det rapporteras till SFF. Räknandet kan oftast förenklas genom att antalet stolar i biografsalongen är känt och antalet tomma stolar räknas. Man kan också använda knappräknare vid entrén. 

Ni kan kostnadsfritt beställa en knappräknare av SFF.