SFF Distribution

SFF väljer ibland att distribuera film på egen hand. Det kan vara när många filmstudior hör av sig och vill visa en film de sett på en av våra filmhelger eller festival. Dessa filmer är främst avsedda för SFF:s filmstudior men även andra filmklubbar och biografer kan boka dessa filmer för både öppna och slutna visningar, använd då bokningsformuläret nedan.

För närvarande har SFF följande filmer i distribution:

Bokningsformulär

OBS! Detta formulär är endast för bokningar för andra än våra anslutna filmstudior. Filmstudior bokar som vanligt via Filmlistan.

Bokare (namn) *
Bokare (namn)
Film *
Ange vilken film ni vill boka. Tyvärr måste ni göra en bokning per film.
Vilken typ av visning gäller det? *
Ange om ni ska sälja biljetter (öppen visning) eller om visningen är sluten, dvs endast för medlemmar, skolungdor eller liknande.
Ange i vilken biograf eller visningslokal som filmen ska visas.
Ange datum för första visningen *
Ange datum för första visningen
Om ni ska göra mer än en visning ange första datumet och skriv övriga visningar nedan under "Övrigt".
Ange adress för faktura.