Kontakt SFF kansli

För frågor om gjorda filmbokningar skriv helst direkt till vår epost för filmbokning.

Verksamhetsledare
Per Eriksson
+46 8 665 12 30

Filmlistan/distribution
Tomas Tengmark
+46 8 665 12 31


Kontakt med styrelsen

Föreningen SFF styrs av en styrelse som väljs av årsmötet. 
Kontakt


Adress

Postadress:
SFF, Box 27126, 102 52 Stockholm         
Besöksadress:

Filmhuset
Borgvägen 1-5, 115 53 Stockholm