Kontakt SFF kansli

Per 1 kopia.jpg

Verksamhetsledare
Per Eriksson
+46 8 665 12 30

TomasT.jpg

Filmbokning/distribution
Tomas Tengmark
+46 8 665 12 31


Kontakt med styrelsen

Föreningen SFF styrs av en styrelse. För information och kontakt tryck på rubriken.


Adress

Postadress:
SFF, Box 27126, 102 52 Stockholm         
Besöksadress:
Borgvägen 1-5, 115 53 Stockholm