SFF i korthet

  • SFF startade 1953 och är en fristående ideell organisation som består av lokala filmföreningar, filmstudios, från hela Sverige. Det finns omkring 100 filmstudios över hela landet och de samlar cirka 38 000 medlemmar per år.

  • För att kunna se film måste du vara medlem i en filmstudio, det säljs inga enskilda biljetter. Medlemskort köper du av den lokala filmstudion. Filmstudiornas verksamhet handlar om att visa bra film på hemorten. Inte i konkurrens med biografen utan som komplement.

  • Finns det inte någon filmstudio på din hemort kan du starta en med stöd från SFF.

  • SFF styrs av en styrelse och har ett kansli med två anställda som servar de lokala filmstudiorna. Styrelsen utses av Årsmötet som är föreningens högsta beslutande organ.

  • SFF arrangerar filmhelger, seminarier, regionala träffar, visningar av nya filmer och andra evenemang.

  • Filmrutan är en filmtidskrift som ges ut av SFF för alla som vill läsa fördjupande om film.

  • Filmlistan är SFF:s interna filmbokningssystem och där filmstudiorna också rapporterar statistik kring publik och medlemskort samt uppdaterar kontaktuppgifter.

  • SFF är medlem av den internationella filmklubbsorganisationen:
    Federation Internationale de Ciné-Club/International Federation of Film Societies.


Kort historik

Sveriges Förenade Filmstudios bildades 1953 av några filmkritiker och filmregissörer som slöt ett avtal med representanter för de olika filmbranschorganisationerna. Några filmstudior hade kommit igång redan i slutet av 1940-talet, bland annat Gislaved, Kalmar och Sundsvall. Hösten 1953 innehöll SFF:s filmlista endast 25 filmer! Men det var inte vilka filmer som helst: Mauritz Stillers Herr Arnes pengar och Gösta Berlings saga, Victor Sjöströms Körkarlen, Sergei Eisensteins Pansarkryssaren Potemkin, John Fords Angivaren och Vredens druvor, Roberto Rosselinis Öppen stad och Paisa samt Marcel Carnés Paradisets barn.

Under de 20 första åren sysslade SFF enbart med att förmedla film till studior. Men i och med samarbetsavtalet mellan SFF och Svenska Filminstitutet 1971, och de därmed ökade resurserna, samt tack vare ekonomiskt stöd från Utbildningsdepartementet, kunde SFF utöka sin verksamhet med visningar, kurser, seminarier, regionala träffar med mera.

Filmstudiorörelsen har alltid spelat en viktig roll för spridning och visning av kvalitetsfilm i Sverige. På en del mindre orter är Filmstudion idag den enda visningsformen.