Föreningen Sveriges Förenade Filmstudios

Våra medlemmar   Medlemmar i SFF är de Filmstudior, lokala filmföreningar, som skrivit under våra ansvarsförbindelse.  Det finns omkring 100 filmstudior från Kiruna i norr till Ystad i söder.

Hitta din filmstudio

Medlemmar i SFF är lokala filmföreningar, filmstudior som har godkänt SFF:s stadgar och arbetsordning. Om du inte hittar en filmstudio nära dig kan du starta egen filmstudio och gå med i SFF. Du kan också läsa mer om vad det innebär att vara medlem i en filmstudio under Starta filmstudio.